Twitter Trend

Welcome to Baguio City! Welcome home, baby! Finally, I got you. 😙 P.s: HUMANDA KA AZI! 😈

elijah montefalco jonaxx montefalco until trilogy wattpad

“Wala akong naaalalang pinili kita noon, pero ikaw ang pipiliin ko ngayon.” #WavesOfMemories #Jonaxx ~feeler! Wahahaha

jonaxx wavesofmemories

Mahigpit na mahigpit ang yakap ko sa kanya. Ayaw ko siyag bitiwan. I hated him for leaving but I love him for coming back. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko ang importante ay nandito siya. I don’t care what happened. Kung bakit natagalan siya at kung ano man ang dahilan at natagalan siya, ang importante ay dumating siya. Elijah & Klare - #3 // Until He Was Gone

* *wq borrowed gif elijah montefalco fail hahahha feelzzzzz jonaxx jonaxxstories klare montefalco uhwg until he was gone until trilogy wattpad

JSL … Whose line is your favorite? ‘ It’s a JONAXX thing that only a JSL can understand. ‘ - Ziane

jonaxx jonaxxlines jonaxxstories jonaxxstorieslovers wattpad