#البنات_يغارون_من_حليمه_بولند

main image

نشست خبری در بوشهر : رسول علیجانی: همه من را به نام راسل می شناسند. از سال 79 موسیقی پاپ را شروع کردم؛ زان پس وارد موسیقی سنتی ایرانی شدم. دغدغه ام این بود که از جوانان گیلان گروهی تشکیل دهم. به همت استاد وحدتی و تلاش های ایشا...

RT @S5Su: #البنات_يغارون_من_حليمه_بولند هذي اللي صدق يحق أن البنات يغارون منها ما�

main image

نشست خبری در بوشهر : رسول علیجانی: همه من را به نام راسل می شناسند. از سال 79 موسیقی پاپ را شروع کردم؛ زان پس وارد موسیقی سنتی ایرانی شدم. دغدغه ام این بود که از جوانان گیلان گروهی تشکیل دهم. به همت استاد وحدتی و تلاش های ایشا...

main image

#наставление Религия запрещает мужчине смотреть на женщину без необходимости, даже если в его взгляде нет страсти к ней, поскольку в хадисе говорится: «…Тот, кто ходит вокруг запретного, близок к тому, чтобы попасть в...

main image

نشست خبری در بوشهر : رسول علیجانی: همه من را به نام راسل می شناسند. از سال 79 موسیقی پاپ را شروع کردم؛ زان پس وارد موسیقی سنتی ایرانی شدم. دغدغه ام این بود که از جوانان گیلان گروهی تشکیل دهم. به همت استاد وحدتی و تلاش های ایشا...