#افضل_رفع_ترند_الترند_السعودي

main image

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Если женщина будет совершать пять (предписанных молитв), соблюдать пост в месяце (Рамадан), оберегать своё целомудрие[1] и будет повиноваться своему м...

main image

همان طوری که مشاهده می کنید آب و هوای مشهد 19 درجه رو دارد ولی آب و هوای بابلسر 21 درجه رو دارد

main image

همان طوری که مشاهده می کنید آب و هوای مشهد 19 درجه رو دارد ولی آب و هوای بابلسر 21 درجه رو دارد

main image

اغلب اوقات وقتی به خانه برمی گشت حال خوشی نداشت. به همین خاطر قبل از اینکه به خانه بیاید به میخانه گرایس در خیابان بیرمهنگام می رفت و دو سه لیوانی ویسکی می نوشید. از نوع ایرلندی اش. بعضی از شب ها کنجکاو می شدم که چکار می کند...